Społeczeństwa mniejszościowe na terenach polskich

Czy jesteśmy społeczeństwem tolerancyjnym? W wyniku różnych migracji narodowościowych, tereny Polski zamieszkują różne grupy etniczne, które osiedliły się na naszych terenach w wyniku długich poszukiwań lepszego miejsca do życia, pracy, rozwoju. Coraz rzadziej słyszymy już o konfliktach pomiędzy prawowitymi mieszkańcami danego regionu, a grupami napływowymi, które przez lata wtopiły się w polską społeczność. Świadczy to o tym, że obie społeczne grupy dostosowały się do wspólnego życia na danym terenie i tolerują się wzajemnie, szanują się, dogadują i współpracują. Czyli nastąpiła pełna asymilacja mniejszościowych grup etnicznych w naszym społeczeństwie. Szczególnie na wschodzie Polski mamy do czynienia z mniejszościami Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, Tatarów, którzy stanowiąc mniejszości zwarte, kultywują swoje tradycje, wyznają swoją religię, zachowują obyczaje i język. Żyjąc w Polsce, kultywują swoją odrębność narodową, co nie jeden raz prowadziło w przeszłości do konfliktów. Dziś, grupy społeczne zamieszkujące wspólne tereny żyją w zgodzie. Inaczej rzecz się ma w przypadku grup etnicznych rozproszonych – osiedlając się indywidualnie na terenach, głównie dużych aglomeracji, dostosowują się kulturowo do społeczności, w której mieszkają. Jako społeczeństwo, wykazujemy coraz większą tolerancję w stosunku do napływowych grup.