ŚRODKI FUNDUSZU

Fundusz Powierniczy został ustanowiony zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1991 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Zarządza nim Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA z siedzibą w War­szawie. Celem funduszu jest długoterminowe powiększanie wartości jego aktywów poprzez inwestowanie ich w imieniu funduszu na wspólny rachunek uczestników funduszu, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji.Środki funduszu są inwestowane w następujący sposób: co naj­mniej 90% powinno być lokowane w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu; do 10% wartości środków funduszu może być lokowane w innych papierach wartościowych, pod warunkiem możliwości ustalenia ich ceny tak często, jak jest to konieczne do obliczenia wartości netto aktywów funduszu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)