STATUT I REGULAMIN

Statut i regulamin zostały zatwierdzone przez KomisjęPapierów Wartościowych. Zgodnie z ustawą, KPW nadzoruje funkcjo­nowanie PPTFP, wyraża zgodę na powoływanie i odwoływanie człon­ków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej towarzystwa, zatwierdza zmiany w statucie i regulaminie, akceptuje wybór banku powiernika.W polskim systemie prawnym fundusz stanowi wyodrębnioną  finansowo wspólną masę majątkową uczestników, o zmiennej warto­ści i stałym przeznaczeniu gospodarczym. Ustawodawca przyjął rozwiązanie, według którego fundusz nie ma osobowości prawnej. Zarządzaniem powierzonymi środkami pieniężnymi zajmuje się to­warzystwo . funduszy powierniczych mające formę spółki akcyjnej. Towarzystwo powierza bankowi powiernikowi aktywa funduszu w celu ich bezpiecznego przechowywania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)