Stereotypizacja

Skąd wywodzi się pojęcie stereotypu? Czy ma ono jakikolwiek związek z pojęciem tolerancji, bądź nietolerancji? Odpowiedź jest prosta; każdy stereotyp wywodzi się z niechęci i zachowań nietolerancyjnych. Niestety, im dłużej będziemy żyć w chorym przeświadczeniu, iż przedstawiciele danej grupy, tak integrują się z ową grupą, iż tracą indywidualność, tym dłużej chore stereotypy będą się szerzyć wśród ludzi. Aby dokładniej zrozumieć pojęcie stereotypu, wyprowadzę definicję owego terminu:Tworzenie stereotypów jest spontaniczną ludzką skłonnością i takiemu upraszczaniu przekazu podlegają wszelkie ludzkie wyobrażenia o otaczających ich świecie, zarówno przyrody, jak i społeczeństwa. Ma to związek między innymi z takimi sposobami porządkowania rzeczywistości, jak kategoryzacja, generalizacja, schemat poznawczy. Jeśli fałszywe, zbiorowe, niedostatecznie uzasadnione i uparcie żywione przekonanie na temat jakiegoś wycinka rzeczywistości odnosi się do wszystkich ludzi określonej grupy, wtedy nazywane jest stereotypem (przekonania dotyczące na przykład pewnych zjawisk czy przedmiotów nazywana jest ogólnie schematem poznawczym). Stereotypy często oparte są na niepełnej wiedzy oraz fałszywych przekonaniach o świecie, utrwalone są przed tradycję i trudno podlegają zmianom, a w szczególności odrzuceniu. Liczni badacze doszukiwali się jednak „ziarna prawdy” w stereotypach, powstało nawet określenie „trafność stereotypu”. W przypadku pojawienia się faktów obalających stereotyp ludzie mają skłonność do traktowania go jako wyjątku – „wyjątek potwierdza regułę” lub do tworzenia subkategorii bez naruszenia kategorii podstawowej.Nietolerancja, prawie zawsze wiąże się z zaściankowością i nieprofesjonalnym podejściem do pewnych zagadnień. Stereotypy niemalże zawsze są krzywdzące; ich kreacja nie odbywa się oczywiście bez powodu. Niekiedy, głównym powodem może być zazdrość, albo uprzedzenia wyniesione jeszcze z dzieciństwa. Najlepszym tego dowodem jest stereotyp Niemca- nazisty. Oczywiście, większość ludzi, zrywa z Nim, jednak garstka nadal sądzi, iż nie należy im wybaczać krzywd wojennych. Stąd właśnie biorą się uprzedzenia, stereotypy i wszelkiego rodzaju nietolerancje na tle rasowym, etnicznym, religijnym. Nietolerancja stanowi niekiedy narzędzie zagłady, nie możemy poddawać się wpływom innych ludzi, przed uprzednim rozeznaniem tematu i poznaniem danej grupy społecznej.Tolerancja ma wynikać z potrzeby serca, ma stanowić odpowiedź i jednocześnie kontrofensywę dla wszelkich zachowań destrukcyjnych. Jest gwarantem i jednocześnie pewnikiem, który sprawia, iż zaczynamy dostrzegać świat jako coś bogatego i pięknego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)