STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ule- | gała wielokrotnym zmianom i obejmuje: udział we wpływach z po- ; datku od wartości dodanej (VAT), dochody z ceł i opłat wyrównaw- : czych oraz inne dochody. Jeżeli wymienione źródła okazywały się niewystarczające, wówczas sięgano do wpłat członkowskich, które niegdyś były dominującą pozycją wpływów. Kompetencje do mody­fikowania struktury dochodów mają właściwe organy wspólnot. Struktura wydatków cechuje się większą stabilnością. W układzie podmiotowym przeważającą część dochodów budżetowych wydat­kuje Komisja Wspólnot Europejskich. Pozostałe kwoty są wydatko­wane przez Parlament Europejski, Radę Ministrów, Trybunał i Izbę Rachunkową.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)