Tolerancja a polityka

Tolerancja czyli poszanowanie cudzej odmienności , wyrozumiałość odnośnie tej inności ,a także poszanowanie dla ludzkich uczuć , wierzeń , upodobań , obyczajów , choćby były całkowicie odmienne od naszych .Przyglądając się zjawisku tolerancji w odniesieniu do całego bytu państwa , można zauważyć , że tolerancja jeżeli chodzi o religię została wprowadzona na całym świecie najwcześniej . Choć i jeszcze teraz w niektórych państwach toczą się walki związane z religią , ale to już jest bardzo znikome. Jeżeli chodzi o wpływy polityczne to tolerancji tu raczej nigdy nie było . W przeszłości najbardziej tolerancyjne były wielkie imperia , które zamieszkiwała bardzo różnorodna ludność , różnorodna pod względem kulturowy i językowym . Takie imperia to na przykład Persja czy też Rzym . Tutaj władcy byli niejako zmuszeni być tolerancyjni do całej tej mieszaniny kulturowej ,która władali. A współcześnie historyce uznają ,że najbardziej tolerancyjne są państwa o ustroju federacyjnym . Obecnie ładniej to nazywamy pluralizmem. I tutaj współcześni specjaliści mają często odmienne stanowiska w tym temacie.Wiadomo bowiem ,że w każdym społeczeństwie istnieje szereg różnic związanych z warstwami społecznymi , różnice między lokalnymi i regionalnymi społecznościami ,które będą dążyć do pilnowania swoich interesów. Tutaj znowu w takim społeczeństwie pojawia się konkurencja nie tylko społeczna ale również polityczna pomiędzy ugrupowaniami ,które reprezentują zupełnie odmienne opcje społeczne ,ideowe ,gospodarcze i polityczne dla danego kraju. Niektórzy eksperci uważają ,że w takim przypadku o tolerancji nie można w ogóle mówić .Jednak większość stanowią ci ,którzy twierdzą ,że właśnie jak najbardziej tolerancja w dzisiejszych czasach jest nie tylko możliwa ,ale przede wszystkim bardzo potrzebna. Gdyż tka olbrzymia różnorodność polityczna wymusza więc aby być mimo wszelkich różnic tolerancyjnym dla tych ,którzy wyznają inna opcję polityczną . W końcu żyjemy w jednym kraju i wszyscy bez względu na orientację polityczną dążymy do tego aby żyło nam się lepiej , bezpieczniej i spokojniej .W takim razie chyba wojny polityczne ,które były toczone już o wiele wcześniej nie są nam do niczego potrzebne. Wyrozumiałość a przede wszystkim w kwestiach politycznych rozwiązywanie sporów za pomocą kompromisów ,wspólnego dążenia do konkretnych celów to podstawa tolerancyjnego społeczeństwa. Czy nasze społeczeństwo takie jest jeżeli na arenę wkracza polityka? Niestety nie do końca. Istnieje cały szereg bardzo radykalnych ugrupowań politycznych , którzy na żadne ustępstwa czy kompromisy się nie zgadzają. Mówimy ,często ,że jesteśmy społeczeństwem ,krajem tolerancyjnym ,a jak się temu tak dokładnie przyjrzeć na przestrzeni wieków to można wręcz stwierdzić ,że niewiele się zmieniło. W jednych kwestiach jesteśmy tolerancyjni ,a w innych znów kompletnie przeciwnie , choć wydawać by się mogło ,że współczesny świat a zwłaszcza szereg doświadczeń czegoś dobrego nas nauczyły.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)