Tolerancja i jej przejawy

Polska od zawsze była krajem tolerancyjnym, dzięki temu, zawsze stanowiliśmy pewną ostoję, w której każdy człowiek mógł znaleźć spokój i zrozumienie. Mam na myśli przede wszystkim wzgląd religijny. Aby dokładniej nakreślić to zjawisko, posłużę się cytatem:„Jakoż na własne słyszeliśmy uszy, jak opowiadano i własnymi widzieliśmy oczami w dziełach autorów chrześcijańskich, iż w Anglii dopuszczano się w tych czasach wielkich okrucieństw; karzą srogą śmiercią wszystkich księży wiary papieskiej, wszystkich wyznawców i zwolenników tejże religii, a nawzajem tak samo postępują w Hiszpanii i we Francji, gdzie wyznawców nauki Marcina Lutra, tak okrutną śmiercią mordują, że każdemu, który o tym słyszy, włosy na głowie powstają. Lecz zdaje się, że to wszystko jest karą za ich grzechy, w wspomnianych bowiem trzech państwach, przelewano wiele krwi Izraelitów, bez najmniejszej przyczyny i prześladowano niewinnych do tego stopnia, że ich wygnano z krajów, gdzie się urodzili i przemieszkiwali tak, że ani jeden Izraelita tam nie pozostał.Podobne postępowanie nigdy nie miało miejsca w Polsce, gdzie obecnie się znajdujemy. I owszem, tutaj pociągają do odpowiedzialności i surowo karzą tych, którzy im źle czynią lub szkodzą; tu nawet wspierają Żydów przychylnymi przywilejami, aby mogli mieszkać szczęśliwie i spokojnie. Królowie ziem tutejszych i ich dygnitarze (oby Bóg powiększył ich szczęście!) są miłośnikami wspaniałomyślności i prawości – toteż nie wyrządzają żadnego bezprawia lub krzywdy Żydom w ich krajach mieszkającym i dlatego też Bóg użyczył ziemi tej wielkiej potęgi i spokoju, tak dalece, że różniący się wiarą nie tchną ku sobie nienawiścią i nie wytępiają jedni drugich.”Ów dokument został spisany przez pewnego żydowskiego podróżnika, w roku 1585. Data bardzo znamienna, jako, że trzy lata wcześniej, ogłoszono w Polsce tak zwaną konfederację warszawską. Akt, który mówił o tym, że żaden człowiek nie może być prześladowany ze względu na swoje wyznanie. Oczywiście, jak na tamte czasy, było to rozwiązanie niezwykle nowatorskie, dlatego też Rzeczpospolita szlachecka przeszła do historii, jako kraj na wskroś tolerancyjny i pozbawiony wszelkiego rodzaju uprzedzeń. Żydzi, jako naród nomadów, nie posiadali własnego państwa, z tego też powodu krążyli po całej Europie, w poszukiwaniu stałych siedzib. Niestety, nie znajdowali uznania, byli wiecznie podejrzewaniu o fałszerstwa i lichwiarstwo, co miało swój początek jeszcze w średniowieczu i ważnym epizodzie, związanym z zakładaniem banków i udzielaniem pożyczek. Jako, że religia chrześcijańska zakazywała lichwiarstwa, natomiast judaizm nie mówił o tym ani słowa, Żydzi trudnili się lichwą, w skutek czego, społeczność europejska straciła do nich zaufanie i niejako zepchnęła na margines społeczeństwa. Oczywiście, z biegiem lat, Żydzi cierpieli coraz gorsze prześladowania, a pomocy, udzieliła im tylko Rzeczpospolita, która zyskała miano kraju bez stosów, czyli najbardziej tolerancyjnego państwa, ówczesnej Europy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)