Tolerancja jako prawo do życia i śmierci

Pośród narodów świata, europejskich co niektóre z nich poszły w swoim prawie i ustawodawstwie tak daleko jak nikt przed nimi uprzednio. Do takich krajów należy niewątpliwie Holandia – kraj, współzałożyciel Unii Europejskiej. Jako że uznają oni prawo do godnej śmierci człowieka, co dla nich ma równie wielkie znaczenie jak dla większości krajów chrześcijańskich, między innymi Polski, prawo do ochrony życia poczętego. Bo człowiek od swego zarania ma prawo do godnego życia, ale zapominają że człowiek też powinien mieć prawo do godnej śmierci. Jako że niezbywalnym prawem człowieka jest prawo wyboru a zatem jeśli człowiek pragnie umrzeć to również jest jego prawo które warto uszanować, faktem jest że kłóci to się wówczas z purytańskich ( wywodzącym się z chrześcijaństwa również) uznaniem kary i nagrody, albowiem w wielu krajach po dziś dzień śmierć jest stosowana jako kara, wówczas gdyby przyznać ludziom prawo do śmierci to czy byłaby to kara czy nagroda? Z tą kwestią nie wątpliwie jest związane wiele dylematów moralnych, niemniej nie podlega dyskusji fakt że ludzie od wiek wieków popełniali samobójstwa, a zwłaszcza ludzie chorzy, acz nie tylko, dlaczego by nie przyznać takim ludziom prawa do decydowania o ich własnym losie. Byłby to nawet akt niezwykle wzniosłego i zaiste prawdziwego humanitaryzmu, albowiem godna śmierć w istocie oznacza szacunek do życia, lepsze to niźli istnienie dla samego zakazów bezsensownych i nakazów. Czyż w świecie na przykład nie istnieje pojęcie wojny sprawiedliwej, czyż w wielu krajach, także zachodnich, chrześcijańskich nie przeprowadza się kary śmierci, znaczy to że śmierć nie stanowi problemu, problem stanowi definicja kary i humanitaryzmu. Śmierć bowiem jest naturalną koleją życia na ziemi, ludzie rodzili się i umierali poprzez tysiąclecia, taki jest przywilej życia na ziemi, ale niewielu z nas ludzi widzi w śmierci nie karę ale wybór, świadomy wybór ludzi którzy traktują ją jako element życia z szacunku właśnie dla życia. Holendrzy właśnie poszli w tej kwestii tak daleko że można na nich patrzeć z prawdziwym uznanie odwagi, ale coraz więcej krajów i mieszkańców samych tychże krajów widzi ten problem coraz wyraźniej, coraz bowiem więcej jest przykładów wniosków i próśb o eutanazję. Można nawet zobaczyć taki film amerykański o pewnym doktorze który przeprowadzał w Stanach Zjednoczonych, nielegalne z punktu widzenia prawa amerykańskiego eutanazje, niemniej legalne z moralnego punktu widzenia jego pacjentów. Film ów nosi tytuł „ sou don’t know Jack” – główną rolę gra Robert De Niro. Ponadto słynna Szwajcarska klinika eutanazji z której usług korzysta mnóstwo klientów, pokazuje że problem jest realny i nakazuje inne podejście do faktu śmierci i życia, życia zgodnego z prawem wyboru pojedynczego człowieka, a nie zgodnego z nakazem strachu, kar, pojęć odnośnie religijnych kwestii, czy wręcz zwykle czysto politycznych. Myślę że powoli acz zdecydowanie sprawa dojrzewa do właściwej dyskusji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)