Tolerancja negatywna

Wielu z nas tolerancja od razu kojarzy się jedynie z czymś dobrym ,godnym poszanowania , wzniosłym . Jednak wybitni filozofowie i badacze historii , którzy przez wieki badali wpływ zachowań ludzkich na historię i na jej bieg zauważyli ,że nawet takie pozytywne zjawisko jakim jest przecież tolerancja ma wiele różnych oblicz. Stąd też wzięły się jej dwie główne definicje ,tolerancje rozdzielono na tolerancję pozytywną i tolerancję negatywną. Zajmijmy się zatem tutaj tą drugą –tolerancją negatywną. Tolerancja negatywna zwana jest również tolerancją bierną i jak sama nazwa wskazuje polega ona na samym znoszeniu odmienności bez jakiejkolwiek interwencji. Zastanówmy się bliżej co badacze i filozofowie mieli dokładnie na myśli tak klasyfikując tolerancje. Tolerancja odnosi się zawsze do czegoś – co uznane zostało za zło, błąd, fałsz lub niedostatki. Tak więc przedmiotem tolerancji nie jest po prostu odmienna opinia, lecz opinia uważana za błędną. Podobnie przedmiotem tolerancji nie są po prostu odmienne obyczaje, lecz obyczaje uważane za niewłaściwe. I według definicji tolerancji negatywnej my te odmienność akceptujemy , a jednocześnie się mu nie sprzeciwiamy poprzez wykonywanie jakiś korygujących ruchów. Zgodnie z ta definicją tolerancji negatywnej ,którą między innymi postawił znany chyba wszystkim T .Kotarbiński ludzie tacy wyróżniają się kilkoma charakterystycznymi cechami zachowań w stosunku do ludzi wobec ,których są czy też muszą być tolerancyjni. Takie cechy to :- O b o j ę t n o ś ć. Brak zaangażowania w to, co drugi człowiek myśli lub czyni. Niektórzy przeciwstawiają się temu, aby obojętność na cudzy los kojarzyć z tolerancją. Przy neutralnym rozumieniu tolerancji źródłem jej może być jednak obojętność lub nawet nieżyczliwość w stosunku do ludzi.- P a t r z e n i e z g ó r y. Poczucie własnej przewagi i chęć utrzymania tej przewagi. Drugi człowiek traktowany jest jako bezapelacyjnie gorszy i niegodny wysiłku, aby ingerując w jego sprawy podjąć próbę wyprowadzenia go ze zła lub błędu. – P r a g n i e n i e h a r m o n i j n e g o w s p ó ł ż y c i a z l u d ź m i. Przyjmuje się, że harmonijne współżycie możliwe jest tylko przy wzajemnej tolerancji. – P a r t n e r s t w o. Dążeniem jest, aby pozwolić każdemu człowiekowi kształtować swoje życie według własnego uznania. Dotyczy to zarówno stosunku indywidualnego, jak i mechanizmów społecznych. Zazwyczaj przyjmuje się, że odstępstwo od ideału osobowej autonomii musi być usprawiedliwione obroną innych ludzi przed krzywdą. Widzimy więc jak specjaliści i badacze odnieśli się do zjawiska tolerancji dzieląc ją na takie dwie przeciwstawne kategorie. Wielu z nas zapewne powie o tolerancji negatywnej ,cóż to za tolerancja ? W wielu wypadkach jednak lepiej mieć do czynienia z tolerancją płynącą z braku zaangażowania w cudze sprawy niż z nietolerancją płynącą z nadmiaru zaangażowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)