Tolerancja pozytywna

Od wieków zjawisko tolerancji było poddawane wielu obserwacjom i badaniom. Świadczy o tym także samo nazwanie tego zjawiska , gdyż istniało ono od zawsze ,choć nie było po prostu nazwane. Tolerancjom i jej wpływem na nasze życie i historię zajmuje się i zajmowało wielu wybitnych specjalistów , w tym głównie wielu filozofów. Filozofia bowiem jest nauką ,która zajmuje się badaniem i dopasowaniem całego wizerunku człowieka do historii. A ,że tolerancja jest jednym z głównych składników osobowości człowieka , to zawsze była poddawana wnikliwym badaniom. Stąd także wziął się jej podział na tolerancję pozytywną i negatywną, który jednak ma wielu przeciwników ,którzy uważają ,że tolerancja może być tylko tolerancją . Tolerancja, we współczesnym rozumieniu, to szacunek dla wolności innych ludzi, ich sposobów myślenia, działania i sposobu życia. Szacunek ten wyraża się w wyrozumiałości, akceptacji istnienia czegoś, czego wprawdzie nie podzielamy, ale właśnie w imię demokratycznej wolności dajemy mu prawo do istnienia. Tolerancja jest więc pewnym rozumieniem demokratycznej wolności ludzi. Zwłaszcza ludzi będących, pod różnymi względami, w mniejszości, a więc ludzi słabszych a często bardzo odmiennych. Tolerancja jako wartość i wypływająca z niej postawa zawsze miała i ma po dziś dzień wielu przeciwników. W takim razie czymże jest tolerancja pozytywna? Już w samym poszanowaniu cudzych poglądów czy sposobu patrzenia na świat zawarty jest czynnik pozytywny. Niektórzy jednak w imię tolerancji domagają się czegoś jeszcze więcej, a mianowicie popierania czyichś odmienności. Tak więc w nastawieniu do cudzych odmienności dochodzimy od negatywnej oceny (przy braku interwencji) poprzez poszanowanie i akceptację aż do pozytywnej oceny czy nawet popierania .Maksymalistyczna interpretacja stała się podstawą rozróżnienia między tolerancją negatywną a pozytywną. Tolerancja negatywna (zwana również bierną) polega na samym znoszeniu, braku interwencji. Tolerancja pozytywna (zwana również czynną) polega na akceptacji lub nawet popieraniu cudzej odmienności. Skrajną tolerancję pozytywną w odniesieniu do systemów wartości i sposobów życia ludzi obcych kultur reprezentują współcześnie niektórzy badacze tych kultur, przedstawiciele tzw. relatywizmu kulturowego. Domagają się oni, aby uznać wszystkie istniejące w świecie kultury za jednakowo dobre . Zjawisko to wiąże się z radykalną przemianą, jakiej uległ stosunek ludzi zachodniego kręgu kulturowego do obcych kultur. Przez wieki dominowało nastawienie piętnowane współcześnie jako etnocentryzm, które polegało na przemierzaniu zjawisk obcej kultury do tradycji własnej i na ujemnej ocenie wszelkiej cudzej odmienności. Znane są przypadki, gdy na skutek takiej oceny rozprawiano się bez skrupułów ze wszystkimi, co w obcej kulturze uchodziło za barbarzyńskie, pogańskie, prymitywne lub nienormalne. Jaskrawa nietolerancja doprowadziła do wyniszczenia całych ludów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)