Tolerancja religijna

Słowo tolerancja może mieć wiele znaczeń i może odnosić do szeregu zachowań ludzkich . Głównie tolerancją nazywamy aprobatę czyjejś inności w dosłownym tego słowa znaczeniu i na wszystkich możliwych polach . Czyli tolerancja to szacunek dla wyznania odmiennego od naszego , religii , opcji politycznej , a także ubioru ,stylu życia i wielu innych spraw. Każdy z nas bowiem ma prawo do prywatnego zdania i nie musimy pochwalać czyjejś postawy jeśli nie odpowiada naszym przekonaniom, ale to nie oznacza, że mamy prawo do osądzania innych, bowiem to nie kolor skóry, religia czy orientacja seksualna decyduje o tym, że ktoś jest złym człowiekiem. Prawo wolności wyznania jest jednym z podstawowych praw gwarantującym człowiekowi wolność, jest jednym z podstawowych praw człowieka. Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Mówi o tym Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Jest to również prawo, które gwarantuje Nasza Konstytucja ( Rozdz.2 art.53).Obrona tolerancji religijnej jest zatem obroną podstawowego prawa przysługującemukażdemu człowiekowi. Obroną jego wolności i wyrazem szacunku dla każdego z nas. Niektórzy pewnie się sprzeciwią i powiedzą ,czy zatem mamy bez jakichkolwiek granic tolerować wszystkie religie , nawet te , których zasady karzą krzywdzić ludzi lub ich zdrowie? Nie , oczywiście ,że nie . Na całym świecie istnieje cały szereg religii i różnych wierzeń ,które powinniśmy szanować , jednak oczywiście ni powinniśmy przyzwalać na krzywdzenie ludzi w imię religii czy jej zasad. Nigdy bowiem nie powinniśmy przekraczać żadnych norm etycznych czy tez prawnych nawet w imię religii. Brak tolerancji religijnej zagraża demokracji – równym prawom wszystkich ludzi w danymkraju, równym prawom narodów czy wyznawców danej religii na świecie. Brak tolerancji religijnej prowadzi zawsze do przemocy. Skrajnym przypadkiem braku tolerancji religijnej jest Dżihad – Święta Wojna wypowiedziana przez odłam wyznawców Islamu. Jej przejawem jest szerzący się na świcie terroryzm, atak na World Trade Center w 2001, zamachy w Madrycie czy Londynie Obrona tolerancji religijnej jest zatem obroną pokoju, świata bez wojen i przemocy. Pamiętajmy również ,że nietolerancją jest zakazywanie okazywania publicznie przez wyznawców danej religii różnych symbolów swojego wyznania . Mam tu na przykład na myśli głośne w ostatnim czasie spory co do wieszania krzyży w szkołach .Wydawać by się mogło ,że jesteśmy w większości krajem katolickim i powinniśmy być tolerancyjni . Ale tak nie jest , przykład z krzyżami to jeden z wielu ,który to dobitnie pokazuje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)