Tolerancja społeczna

W ostatnich czasach coraz częściej w prasie w telewizji możemy usłyszeć bądź przeczytać termin tolerancja społeczna . Cóż on takiego oznacza ? Czy to ,że dane społeczeństwo jest tolerancyjne wobec wszelkich inności ,tzn .wobec innych wyznań ,narodowości ,kultury . Jest na nie otwarte i mimo tego ,że nie zawsze się z nimi zgadza to nie narusza ich zasad ,prościej mówiąc ma do nich pełny szacunek. W żaden sposób nie okazuje ,że dana postawa jest dla niego zła , nieodpowiednia czy też śmieszna . Jeżeli bardzo mu się dana „inność „ nie podoba to w najgorszym przypadku takie społeczeństwo tolerancyjne ignoruje dane postawy ale w żaden sposób ich nie narusza. Człowiek tolerancyjny to taki, który szanuje odmienne przekonania, wierzenia, upodobania, preferencje, zwyczaje. To ktoś pozbawiony uprzedzeń, także względem odmiennego u innych wyglądu zewnętrznego i sposobu bycia. Uprzedzenie to wroga postawa wobec jakieś grupy ludzi różniącej się od nas czymś, co wydaje się nam istotne. Podstawą każdego uprzedzenia jest zawsze nieuzasadnione, nieuprawnione uogólnienie (tzw. stereotyp myślowy)- czyli przypisywanie każdej osobie z danej grupy objętej uprzedzeniem identycznych cech osobowości np.: „Żydzi szybko potrafią robić majątek”, „Wszyscy rudzi są fałszywi”, „Chłopi są uparci i nic ich nie przekona”, a w obecnych czasach np. „Wszyscy politycy kłamią i są złodziejami”. Brak tolerancji (nietolerancja) zaostrza konflikty społeczne, antagonizuje członków grupy społecznej. Nietolerancja może prowadzić do zdarzeń wymykających się spod kontroli i przynoszących tragiczne skutki np. pogrom Żydów, pogrom Cyganów. W odniesieniu do sytuacji w społeczeństwie nietolerancja nasila zachowania aspołeczne , prowadzi do zaostrzenia konfliktów, wzrostu poziomu agresji. Nietolerancja dla „odmienności” kolegi, koleżanki , sąsiada ,sąsiadki z powodu wyglądu, niepełnosprawności, odmiennego stylu ubierania, może prowadzić do sprowadzenia „odmiennej osoby” do pozycji „kozła ofiarnego”. Tolerancja społeczna dotyczy wszystkich aspektów naszego życia . Czyli aby dane społeczeństwo sprawnie i poprawnie funkcjonowało potrzebna jest tolerancja . Tolerancja musi dotyczyć zarówno religii , wyborów życiowych , wyglądu ,opcji politycznych i szeregu innych wydawać by się nieraz mogło prozaicznych spraw. Jednak one wszystkie razem składają się właśnie na nasze życie w społeczeństwie. Jeżeli nie będzie w danym społeczeństwie wyrozumiałości , wzajemnego szacunku , to doprowadzi do konfliktów różnego typu ,a w rezultacie do zagłady takiego społeczeństwa. Mówiąc społeczeństwo mam tu na myśli zarówno cały kraj ,który tworzy społeczeństwo ,jak również miasta , wsie czy tez dzielnice lub inne mniejsze społeczności . Szkoły ,przedszkola , instytucje ,zakłady itd. We wszystkich społeczeństwach ,obojętnie czy w tych dużych czy tez w tych maleńkich tolerancja jest podstawą ich prawidłowego bytu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)