Tolerancja w imię państwa

Całkiem niedawno temu w pewnym Europejskim kraju, a konkretnie w Belgii, kraju który do niedawna słynął wręcz z bardzo wydumanej i wprost przesadnej politycznej poprawność, stała się rzecz niebywała, rzecz która poniekąd godzi w zasady powszechnej tolerancji. Parlament Belgijski bowiem uchwali kontrowersyjną w wielu kręgach ustawę o zakazie noszenia muzułmanom ( wyznawcom islamu), ich tradycyjnego, nieodzownego więc w przypadku kobiet ( jako że wynika to zarówno z ich tradycji jak i samych założeń religijnych), zakaz ten dotyczy obiektów publicznych takich jak szkoły publiczne. Należy powiedzieć iż uchwałę tę wprowadzono niejako w proteście przeciw coraz to różnym aktom „zawłaszczania przestrzeni publicznej przez rozmaite religie” , faktem jest że poniekąd godzi to w nienaruszalność swobody człowieka do prawa do wyznawania jakiejkolwiek religii, niemniej należy tez zauważyć iż większość obywateli nie jest wyznawcami islamu w Belgii. Dobrym przykładem w tym względzie jest również jeden z krajów europejskich Francja, we Francji to bowiem świeckość państwa jest gwarantowana przez konstytucje i władze, a dzieje się tak dlatego że kraj ten przez wiele stuleci doświadczył wielu krwawych konfliktów i wojen domowych właśnie na tle religijnym, nawet w obrębie wyznawców chrześcijaństwa. Chociażby wymordowanie Katarów w południowej Francji, czy wojnę między katolikami a protestantami. Mądrzy włodarze na przestrzeni doświadczeń wieków postanowili uczynić państwo całkowicie świeckim dla dobra samych jego obywateli. Niemniej obywatele tego państwa mają prawo (nie naruszalne prawo), wyznawania religii jaką tylko sobie chcą, ale religia ta nie może być przenoszona w obręb działania państwa, urzędów, szkół oraz wszelakich innych obiektów publicznych działających w imieniu administracji państwowej. Siłą rzeczy w pozostałych innych krajach jak między innymi Polska czy W odpowiedzi Włochy tego typu rozwiązania budzą sporo kontrowersji, jako że w państwach tych obywatele jednej religii stanowią niezbicie większość, dlatego paradoksalnie w obiektach państwowych są widoczne symbole religijne, jednej religii, z ewidentnym pominięciem pozostałych wyznawców religii. Jest to ewidentna dyskryminacja, pomimo tego że sama konstytucja Rzeczy Pospolitej Polski gwarantuje równe traktowanie obywateli to jednak kwestia ta wciąż budzi spory, jedynym najsłuszniejszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie państwa świeckim i na straży świeckości. Byłoby to adekwatne rozwiązanie dla wszelakich grup społecznych zamieszkujących granice państwa Polskiego, inaczej zawsze będzie to doprowadzać do gorączkowych dyskusji a w skrajnych przypadkach do konfliktów. Bowiem gwarantując ludziom, obywatelom prawo do swobodnego wyznawania religii czy poglądów, państwo każde powinno stać także na straży tego aby poglądy jednych ludzi nie były siłą narzucane innym ludziom, ani żeby religia jednych nie była bronią i orężem przeciw drugim, tak jak to nie raz w dziejach miało już miejsce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)