Tolerancja zachowanie

Tolerancja jest zachowaniem, które warunkuje niejako nasz udział w społeczeństwie, jeżeli jesteśmy nietolerancyjnie, możemy spodziewać się tego że społeczeństwo prędzej czy później nas odrzuci. Oczywiście, nie oznacza to, że powinniśmy bezkrytycznie przyjmować pewne normy zachowań. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy wiedzieć, jakie normy nam odpowiadają, a jakie już nie. Niektórych rzeczy nie może zaakceptować nawet najbardziej liberalny człowiek, niektóre sprawy wykraczają poza nasze normy moralne, a nawet dobry smak.Tolerancja nie jest czymś, co stało się właściwe i nadane jedynie dla naszych czasów. Polska od dawien dawna była jednym z najbardziej tolerancyjnych państw w Europie. Za przykład może posłużyć tolerancja religijna i konfederacja warszawska, która była Pierwszym tego typu układem w Europie. Konfederacja warszawska była wielkim krokiem na przód. Nie tylko zmieniliśmy sposób patrzenia na niektóre sprawy, ale wyznaczyliśmy nowe trendy. Pokazaliśmy, iż można żyć w zgodzie i harmonii, nawet wtedy, gdy nie uznajemy części zasad i uważamy iż są one błędne.Z tego też powodu XVI- wieczną Polskę, nazywamy „krajem bez stosów” . Wszystkie inne kraje ościenne miały bardziej restrykcyjny system rządów. Na przykład, władca francuski zezwolił na tak zwaną rzeź hugenotów, w noc świętego Bartłomieja. Wcześniej, Jan Hus, został spalony, w czasie soboru w Konstancji za swoje przekonania religijne. Od tego czasu można mówić o nasilających się prądach reformatorskich, oczywiście, nie oznacza to, że nowe wyznania i prądy kompletnie odrzucały dogmatykę kościoła chrześcijańskiego. Po prostu starały się odnaleźć złoty środek, dzięki któremu wzbogaci się życie duchowe oraz każdy chrześcijanin, członek wspólnoty będzie mógł w pełni korzystać z liturgii. Niestety, tolerancja religijna nie była jeszcze tak powszechna w czasach nowożytnych i niewiele państw przyzwalało na współistnienie wielu wspólnot wyznaniowych na terenie jednego kraju. Szczególną niechęcią pałali oni do Żydów, którzy nie mieli własnego państwa i żyli na terenach zaadaptowanych. Dopiero, Sobór Trydencki, wprowadził kilka znaczących zmian, które pozwoliły na gruntowną renowację systemu kościelnego, a także prawa kanonicznego. Oczywiście, nie oznacza to, że wszystkie zmiany zostały z góry zaakceptowane, jednak większość z nich, z czasem, zyskała ogólne poparcie. Niezwykłym progresem było tłumaczenie liturgii na języki narodowe, skutkiem czego, cała wspólnota wiernych mogła się trwale zjednoczyć i brać aktywny udział w życiu doczesnym. Do tej pory, ludzie powtarzali bezmyślnie, słowa wypowiadane przez księży i nie mieli dostępu do Pisma Świętego. Wraz z rozwojem druku oraz upowszechnieniem nauki kościelnej, każdy miał możliwość aktywnie uczestniczyć w obrzędach eucharystycznych. Oczywiście, nie od razu dotarło to do szerszych warstw społecznych, jednak z czasem i to się zmieniło.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)