Tolerancyjność

Tolerancja, wbrew pozorom nie jest wymysłem naszych czasów; oczywiście, zawsze odczuwano potrzebę wzajemnego zrozumienia i korelacji, jednakże nie mówiono o tym głośno. Nawet, jeżeli część ludzi wiedziała, iż tolerancja i akceptowanie odmienności jest potrzebne, nie mówili o tym głośno. Oczywiście, część społeczności europejskiej uznawała tolerancję i akceptację innych religii za bełkot, a nawet za dzieło szatana. Aby dokładniej to uzmysłowić przytoczę jeden fragment:„Jakoż na własne słyszeliśmy uszy, jak opowiadano i własnymi widzieliśmy oczami w dziełach autorów chrześcijańskich, iż w Anglii dopuszczano się w tych czasach wielkich okrucieństw; karzą srogą śmiercią wszystkich księży wiary papieskiej, wszystkich wyznawców i zwolenników tejże religii, a nawzajem tak samo postępują w Hiszpanii i we Francji, gdzie wyznawców nauki Marcina Lutra, tak okrutną śmiercią mordują, że każdemu, który o tym słyszy, włosy na głowie powstają. Lecz zdaje się, że to wszystko jest karą za ich grzechy, w wspomnianych bowiem trzech państwach, przelewano wiele krwi Izraelitów, bez najmniejszej przyczyny i prześladowano niewinnych do tego stopnia, że ich wygnano z krajów, gdzie się urodzili i przemieszkiwali tak, że ani jeden Izraelita tam nie pozostał.Podobne postępowanie nigdy nie miało miejsca w Polsce, gdzie obecnie się znajdujemy. I owszem, tutaj pociągają do odpowiedzialności i surowo karzą tych, którzy im źle czynią lub szkodzą; tu nawet wspierają Żydów przychylnymi przywilejami, aby mogli mieszkać szczęśliwie i spokojnie. Królowie ziem tutejszych i ich dygnitarze (oby Bóg powiększył ich szczęście!) są miłośnikami wspaniałomyślności i prawości – toteż nie wyrządzają żadnego bezprawia lub krzywdy Żydom w ich krajach mieszkającym i dlatego też Bóg użyczył ziemi tej wielkiej potęgi i spokoju, tak dalece, że różniący się wiarą nie tchną ku sobie nienawiścią i nie wytępiają jedni drugich.”List, a właściwie relacja została sporządzona w roku 1575, czyli trzy lata po zawiązaniu konfederacji warszawskiej. Wydarzenie, niezwykle znamienne, jako, że dzięki wprowadzeniu aktu wzajemnej tolerancji, część społeczeństwa europejskiego zdała sobie sprawę, iż ludzie innych wyznań, w tym Żydzi wcale nie są gorsi, każdy ma prawo żyć w państwie, niezależnie od wyznawanych poglądów i religii. Konfederacja warszawska była tego żywym dowodem, nie tylko stanowiła asumpt do poprawy sytuacji innych grup etnicznych, ale także pokazywała ludziom, że można żyć inaczej, można żyć tak, aby nie przeszkadzać jednocześnie drugiemu człowiekowi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)