TRZEŹWA OCENA SPOŁECZEŃSTWA

Wywracali dawny poetyczny mesjanizm, który przed­stawiał Polskę jako niewinną ofiarę zachłanności są­siadów i podnosił jej dość haniebny upadek do wyżyn cierpienia za całą ludzkość. Konsekwencją ich doktry­ny historycznej było dążenie do podniesienia walorów narodu polskiego we wszystkich dziedzinach jeszcze przed podjęciem ponownych prób odzyskania niepod­ległej państwowości. Była to wielka szkoła intelek­tualna i polityczna, która Polsce oddała nieocenione usługi. Trzeźwa ocena przedrozbiorowego społeczeństwa pol­skiego była jednak mocno drażniąca dla pewnego ro­dzaju patriotyzmu. Patriotyzm niekoniecznie musi po­legać na chwaleniu wszystkiego, co swoje. Wręcz od­wrotnie, zdarza się niekiedy, że błędy jednostki czy społeczności nam bliskiej i drogiej uderzają nas i gniewają więcej jak kogoś obojętnego. Niemniej nie można się dziwić, że przesadny nieraz krytycyzm szkoły krakowskiej wywołał reakcję wśród młodszej generacji dziejopisów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)