TWORZĄCE SIĘ WARUNKI

Tworzą się też warunki do powstania instytucji dysponującej bardzo dużym kapitałem. Aby się przed tym ustrzec, wiele krajów wydało przepisy limitujące udział funduszy w kapitale akcyjnym jednej spółki oraz ograniczające możliwości korzystania z części praw akcjonariusza. Rozwiązania takie istnieją także w polskich przepisach. Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych zaka­zuje lokowania w papierach wartościowych jednego emitenta więcej niż 5% środków funduszu. Poza tym może on dysponować jedynie 10% głosów na walnym zgromadzeniu bez względu na liczbę posia­danych akcji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)