UDZIAŁ POLSKI

Udział Polski ustalono na 0,72%. Polowa państw, głównie małych, płaci składki w wysokości 0,01%. Dochody ze składek uzupełniane są stosunkowo niewielkimi wpływami z własnej poczty, telewizji i wydawnictw. Wśród wydatków ONZ dominują wydatki na administrację, organizowanie sesji i konferencji oraz utrzy­manie specjalnych urzędów, np. Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Duże sumy pochłaniają akcje pokojowe, a wśród in­nych wydatki na spłaty długów. Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało wiele organów pomoc­niczych, jak Komisja Rozbrojeniowa, Komitet Pokojowego Wyko­rzystania Przestrzeni Kosmicznej czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Niektóre z nich są względnie samodziel­nymi instytucjami międzynarodowymi, jak Międzynarodowy Fun­dusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) czy Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)