UMOWA MIĘDZY TOWARZYSTWEM

Umowa między towarzystwem a osobą powierzającą środki pienięż­ne wchodzi w życie w dniu, w którym: środki te w ustalonej kwocie minimalnej zostają powierzone towarzystwu. Wartość netto aktywów funduszu ustalana jest w dniach wyceny.Fundusz jest zarządzany przez towarzystwo na zasadach wyłącz­ności. Zgodnie z postanowieniami statutu towarzystwo jest zobowią­zane do:dokonywania lokat kapitałowych, zgodnie z najlepiej pojętym interesem uczestników funduszu;  nadzoru nad wszystkimi finansowymi operacjami funduszu;    wykonywania prawa głosu, wynikającego z posiadania akcji funduszu;    zapewnienia prawidłowego funkcjonowania funduszu poprzez własne działanie lub bank powierniczy, obsługującego agenta i dys­trybutorów. Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie za zarządzanie i adminis­trowanie funduszem w wysokości 2% rocznie przeciętnych miesięcz­nych aktywów netto funduszu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)