UNHCR

Kilka słów o samej organizacji:„ UNHCR został powołany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1951 roku i początkowo był odpowiedzialny za przesiedlenie 1,2 miliona europejskich uchodźców pozbawionych domu w wyniku II wojny światowej. Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy i wsparcia uchodźcom na całym świecie. UNHCR został powołany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1951 roku i początkowo był odpowiedzialny za przesiedlenie 1,2 miliona europejskich uchodźców pozbawionych domu w wyniku II wojny światowej. UNHCR chroni dziś 22,3 miliona osób w ponad 120 krajach. Pierwotnie UNHCR został ustanowiony jako urząd tymczasowy; jego istnienie planowano na trzy lata. Obecnie, 50 lat później, jest jedną z najważniejszych agend humanitarnych, z siedzibą główną w Genewie i przedstawicielstwach w 122 krajach. Więcej niż 80% sposród liczącego ponad 5000 osób zespołu pracuje w terenie, często w odosobnieniu, w niebezpiecznych i trudnych warunkach. Dwukrotnie UNHCR został za swoją pracę odznaczony Pokojową Nagrodą Nobla.”Jak wiadomo problem uchodźstwa jest niezwykle newralgiczną kwestią. Oczywiście, sam problem jest stary, jak świat i zawsze dotyczył mniejszych grup ludności. Uchodźcy kwalifikują się zazwyczaj z ludności zakaukaskiej i żyjącej na pograniczach Rosji. Polska od dawien dawna jest azylem dla wszelkich pomniejszych grup etnicznych. Jest to spowodowane faktem, iż zawsze byliśmy otwarci na nowe społeczności. Ujawniło się to, szczególnie, w czasie konfederacji warszawskiej, która była pierwszym tego typu układem w Europie. Zobowiązaliśmy się do przestrzegania reguł, odnośnie tolerancji wyznaniowej. Dzięki temu, mogliśmy przygarniać wszystkich ludzi, którzy mieli inne wyznanie. Tolerancja religijna jest pierwszą podstawową zasadą ekumenizmu. Oczywiście, nie o tym teraz mowa. Jako, że tolerancja ma różne podłoża, nie należy zapominać o każdym z nich. Zarówno tolerancja religijna, jak i tolerancja etniczna rasowa, są swego rodzaju pewnikami, gwarantującymi nam swobodne i pełne pożycie. Jeżeli tworzymy trwałe struktury społeczne, nie musimy się obawiać o to, że kiedyś, dojdzie w naszym kraju do aktów nietolerancji. Niestety, są one niezwykle częste w krajach trzeciego świata, które odtrącają inne nacje, sądząc, że ich członkowie pragną wywołać ferment społeczny. Polska otwiera się na inne narodowości, dzięki czemu jest uznawana za kraj tolerancyjny. Oczywiście, nie we wszystkich jego przejawach, ale jednak. Niektóre rzeczy nie podlegają perswazji, w związku z czym, nie możemy zabiegać, aby przeszły do porządku dziennego, jednym z nich jest rasizm i homoseksualizm.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)