UTRATA PAŃSTWOWOŚCI

Łą­czyły się one zawsze z utratą państwowości, a co za ym idzie i z brakiem tradycji wojskowych. Z drugie! strony przez brak szlachty i jej specyficznej kultury narody te uzyskiwały większy rozmach w dziedzinie gospodarczej i pod tym względem osiągnęły wyniki zwykle znacznie przewyższające osiągnięcia narodów imperialistycznych. Ta pozbawiona warstwy arystokra­tycznej „Europa B” czuła pewną niższość w stosunku do dawniejszych pogromców. Na tym tle kompleksu brały u mej gorę też zwykle prądy społeczne lewico­we. Naród polski w ten sposób zabrał elitę Litwinom Rusinom i Białorusinom, naród węgierski Słowakom’ Chorwatom i częściowo Rumunom, naród niemiecki Czechom i narodom nadbałtyckim.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)