W POLSKIEJ PUBLICYSTYCE

Tam, w cieniu histo­riografii Delbriicka i Danielsa, próbowano natchnąć panstwowosc niemiecką ideami, od których niestety miała się wkrótce potem odwrócić plecami. Jaką role w dziejach angielskich stronnictw politycznych ode­grał spor o Karola I i o Cromwella? Czy artykuły hi­storyczne Macaulaya nie były jednocześnie liberalny- mi, pamfletami politycznymi? Czy najbardziej „biorą­ce dzieło ówczesnego polemisty katolickiego Belloca – to nie jest właśnie Historia Anglii średniowiecznej?  to pytania, na które każdy poinformowany człowiek musi odpowiedzieć twierdząco. W polskiej publicystyce niepodobna pominąć wpły­wu wybitnego historyka pedagogii prof. St. Kota Kra­sowska szkoła historyczna, jej interpretacja dziejów wywarta zasadniczy wpływ nie tylko na naszą polity­kę w okresie niewoli, ale jeszcze na ideologię niejed- lego z nas w sprawach ustrojowych. Którego to z naszych obecnych ministrów nazywano „osobistym wrogiem Piotra Skargi”?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)