W SENSIE NARODOWOŚCIOWYM

Chodzi nam tu oczywiście o li­beralizm w sensie czysto narodowościowym. Inna rzecz, że i Jagiellonami kierował wtedy nie tyle patriotyzm, ile interes dynastyczny, który wymagał odrębności dziedzicznej Litwy, w przeciwieństwie do elekcyjnej Korony. Niemniej jednak oni byli głównymi promoto­rami tego prawie bezbolesnego zasymilowania szlachty litewskiej, które nastąpiło może właśnie głównie dla­tego, że miała ona swą nienaruszoną niepodległość pań­stwową. Możnowładcy polscy — przy całym swym nie­wątpliwym patriotyzmie — nie zdawali sobie sprawy z trudno dostrzegalnego, ale niemniej ciągle postępują­cego naprzód procesu asymilacji szlachty litewskiej. Korzyści dla Polski poszukiwali też nie tyle w asymi­lacji narodowej, ile w ścisłym związaniu prawno-pań- stwowym obu krajów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)