W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

Tak było w latach 60. i 70., kiedy odstąpiono od stałych kursów i wprowadzono płynne kursy. Wśród innych funkcji banku można wymienić usługi depozytowe związane z pożyczkami gwarantowanymi, emitowanymi przez Euro­pejską Wspólnotę Węgla i Stali w latach 1954-1961. Bank stale uczestniczy również w pracach nad wprowadzeniem w życie Europej­skiego Systemu Monetarnego oraz gromadzi dane statystyczne na temat nadwyżek oraz deficytów w operacjach zagranicznych. Podjął się on również świadczenia usług administracyjnych na rzecz Euro­pejskiego Systemu Banków Centralnych. Prowadzi aktywną działal­ność w ramach doraźnych akq’i finansowanych w skali między­narodowej, jak rozwiązanie kryzysu naftowego, i wreszcie koor­dynuje nadzór bankowy w skali międzynarodowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)