Ważne słowo

Są w społecznościach mniejszych i większych takie funkcjonujące pojęcia zwiane z określonymi wartościami bez których trudno by było sobie wyobrazić że dana społeczność będzie w ogóle funkcjonować. Nie jest to wcale związane z normami prawnymi czy innymi mającymi formalny znajdujący potwierdzenie w regulacjach charakter. Oczywiście z czasem dochodzi do tego że właśnie takie a nie inne wartości ze względu na swoją wagę zostają wpisane do panteonu zasad prawnych najistotniejszych dla funkcjonowania państwa czy pomniejszego podmiotów o charakterze publicznoprawnym. Jednak to co jest esencją danym wartości nigdy nie zrodzi się tylko z racji tego że zostało ujęte w formę norm pisanych i zawiedzionych przez uprawnione do tego ciała ustawodawcze i prawodawcze. Krótko mówiąc ta wartość musi wypływać oddolnie, funkcjonować w umysłach ludzi tworzących w danym momencie społeczność zajmującą określony obszar, narzucenie jej sposobu myślenie cz pojmowania świata jest trudne a czasami zupełnie bezskuteczne mimo wielkich wysiłków i nakładów by taki stan zmienić. Wartością która w klasyczny sposób pasuje do powyższego opisuj jest tolerancja sama w sobie której brak na jakimkolwiek poziomie jest natychmiast zauważalny. Zanim jednak zacznie się rozważać dlaczego i jakiej tolerancji brakuje w danym momencie i w jakiejś grupie należy się zastanowić nad definicją tego słowa. Najprościej było by rzecz że tolerancja jest to neutralne uznanie prawa do odmienności inności dotyczącej każdej sfery życia innego człowieka czy też grupy ludzi. Ponieważ tolerancja jako wartość czy zjawisko może się odnosić do zjawisk w cudzysłowie jednostkowych jak i mających charakter zdecydowanie globalny. Stwierdzenie że jest to zgoda i neutralny stosunek do odmienności to spore uproszczenie. Podkreślić jeszcze trzeba że chodzi nie tylko o zjawiska niezależne od woli człowieka ale również takie jak to co wynika z podejmowanych przez niego wyborów i związanych z tym zachowań. Wcale jak uczy życiowe doświadczenie jest tak zawsze i wszędzie nauczyć się tego co pojmuje się jako klasyczny przejaw rozważnej dojrzałej tolerancji. Nie ma chyba miejsca na świecie gdzie taki problem nie był by często poruszany i dyskutowany. Z tego prostego powodu że tolerancja jest potrzebna do tego by dane społeczeństwo potrafiło funkcjonować w harmonijny sposób na zasadzie poszanowania odmienności jednostki, bez wnikania do końca z czego ona wynika jeśli jest zależna od woli albo wyśmiewania i wytykania palcami jeżeli od woli zależna wcale nie jest. Tolerancja sama w sobie uczy też człowieka pokory, jakby przez to też i zrozumienia całego świata wokół. Bez niej zdaje się jednostka być w jakiś sposób okaleczona i narażona na to że będzie w wykrzywiony sposób postrzegać świat. Wiadomym jest że każdy indywidualni ma też jakieś określone czasem niezależnie od siebie limity tolerancji na różnego rodzaju zjawiska kulturowe społecznie czy tez innego rodzaju. Na to że w pewnych sytuacjach będzie sobie radził gorzej a w innych lepiej też trzeba mieć tolerancję.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)