WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA

Rząd miał być czynnikiem stałym, niezależnym od sej­mu. Większość sejmowa czynnikiem zmiennym. Stary Monteskiusz radowałby się bezsprzecznie widząc tak zdecydowane zastosowanie swojej koncepcji. Do niedawna wydawało się jeszcze, iż okres 1926— —1928 był okresem tymczasowym, po którym zamie­rzano przejść od „koncepcji Monteskiusza” do „kon­cepcji lipcowej”, to znaczy do częściowej parlamentaryzacji gabinetu przy zachowaniu niektórych tek dla rozstrzygnięcia Marszałkowi Piłsudskiemu.Co pewien czas rozchodziły się pogłoski o zamierzo­nej parlamentaryzacji gabinetu. Niedawno jednak wy­jaśniło się, a przyczynił się do tego i wywiad z profe­sorem Bartlem ogłoszony w „Buncie Młodych”, iż my­ślą rządową była wówczas zupełnie bezwzględna rea­lizacja Monteskiuszowego podziału władz, bez jakich­kolwiek zamiarów w kierunku parlamentaryzacji.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)