Wieloetniczność

Tolerancja jest szerokim pojęciem, które wiąże się z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Tolerancja jest w gruncie rzeczy pewną normą moralną, która pokazuje nam, jak powinniśmy żyć w społeczeństwie, jakimi normami zachowań powinniśmy się kierować. W wielu względach, ludzie zachowują się nietolerancyjnie, nie szanują innych, a także nie potrafią zrozumieć, że człowiek o odmiennym kolorze skóry, wcale nie jest gorszy, a wręcz przeciwnie. Niestety, edukacja jest traktowana w dość podły sposób i nie zawsze może wyperswadować młodym ludziom, że wszelkie etniczne bariery są w rzeczywistości wodą na młyn i kontrreakcją dla rzeczywistych problemów. Poniżej zamieszczę wypis ze strony, traktującej o tolerancji we wszystkich jej aspektach:Jednym z elementów charakterystycznych dla naszej współczesności jest zjawisko wieloetniczności, szczególnie w państwach, do których masowo napływają imigranci (np. Wielka Brytania) lub też w państwach, w których pozostaje wiele mniejszości (np. w następstwie wojen – przypadek Europy Środkowo-Wschodniej). Dlatego też zagadnienie wielokulturowości, czyli współistnienia odmiennych wartości i tradycji określonych w ramach jednego organizmu państwowego nabiera coraz większego znaczenia i skłania do głębszej refleksji. Akceptacja różnorodności kulturowej jest kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznego świata, w którym różnice kulturowe nie będę generować konfliktów zbrojnych i czystek etnicznych. Edukacja międzykulturowa jest coraz bardziej niezbędna we współczesnym świecie. Bardzo ważne jest tworzenie postaw młodych ludzi otwartych na drugiego człowieka, postaw pozwalających dostrzec bogactwo różnorodności i jednocześnie lepiej poznawać swoją własną tożsamość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że uczenie młodych ludzi otwartości i poszanowania różnorodności nie jest procesem łatwym. Bardzo ważne jest wsparcie dydaktyczne w postaci pakietów edukacyjnych, zawierających propozycje scenariuszy lekcji, zabaw edukacyjnych i innych przydatnych materiałów pozwalających nauczycielowi w sposób kompetentny podjąć edukacyjne wyzwania. Dlatego w tym dziale spróbowaliśmy w miarę szeroko zgromadzić informację o materiałach edukacyjnych, jakie dostępne są zarówno w sieci, jak i w postacie bezpłatnych publikacji drukowanych. Mamy nadzieję, że dzięki temu zyskają Państwo konkretne wsparcie merytoryczne w swoich, jakże ważnych działaniach edukacyjnych.”Wieloetniczność jest w gruncie rzeczy bardzo ciekawym zjawiskiem. Wpływa ono na poszerzenie horyzontów myślowych oraz pozwala na wzbogacenie swojej wiedzy o otaczającym nas świecie. Powinniśmy pomagać, a nie szkodzić ludziom innych kultur, którzy tak naprawdę, wspólnie z nami tworzą kulturę i wpływają na nasze życie. Tolerancja powinna być czymś niezaprzeczalnym, czymś, o czym nie musimy mówić. Coś, co czujemy i o co jest niezaprzeczalne i niezbywalne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)