WYJŚCIE „ZATARCIEM GRANIC”

Po zamachu majowym Polska próbowała już reali­zacji integralnego podziału władz z jednej strony, a z drugiej zupełnego zarzucenia tej zasady. Może na­leżałoby wypróbować zasadę podziału władz w tej for­mie, w jakiej w dzisiejszej Europie wydaje się jeszcze realną. Polityka — powiedział Charles Maurras — to sztuka uczynienia możliwym tego, co jest potrzebne. Wiemy już, co jest potrzebne. Teraz nasuwa się py­tanie, jak to uczynić możliwym. Otóż dwie drogi zdają się prowadzić do końca kryzysu politycznego. Z jed­nej strony podział zwolenników czynnika stałego, czyli, jak z tego wynika, powstanie „opozycji dynastycznej” w znaczeniu republikańskim, skierowanej przeciw gru­pie w danej chwili u władzy. Z drugiej strony zatarcie różnic między zwolennikami a przeciwnikami Marszał­ka Piłsudskiego w sejmie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)