ZACHODZĄCY PODZIAŁ WŁADZ

Podział władz zachodzi oczywiście wówczas, gdy o działalności ustawodawczej z jednej strony, a o dzia­łalności wykonawczej z drugiej decyduje, i to tak w dziedzinie personalnej, jak i w dziedzinie rzeczowej, nie jeden i ten sam czynnik, lecz dwa zupełnie roz­maite czynniki. W Stanach Zjednoczonych, gdy do władzy dochodzi na przykład Partia Demokratyczna, wówczas z jednej strony panuje niepodzielnie nad par­lamentem, z drugiej wybiera prezydenta, wpływa de­cydująco na wybór odpowiednich ministrów i na zmia­nę prawie całej administracji, z urzędnikami lokalny- nu i z ambasadorami włącznie. Jest to więc państwo, w którym me ma mowy o podziale władz. Natomiast Niemcy bismarckowskie były państwem, w którym rząd i administracja mianowane były przez cesarza podczas gdy nad parlamentem dominowały zwalczają­ce się partie polityczne. W tym okresie istniał więc w Niemczech integralny podział władz. Polska w latach 1926—1930 była państwem, w którym władze były po­dzielone, gdyż rząd mianował marszałek Piłsudski a o ustawach decydowała większość sejmowa od mar­szałka Piłsudskiego niezależna. Dziś w Polsce oczywi­ście podziału władz nie ma.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)