ZADANIE BANKU

Zadaniem banku jest regulacja obiegu pieniężnego i dzia­łalności kredytowej, wspieranie poczynań mających na celu zrównowa­żony wzrost i rozwój ekonomiczny. Po ratyfikowaniu traktatu człon­kami tego banku ostatecznie stały się: Antigua i Barbados, Domini­ka, Grenada, Montserrat, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny. Istnieje możliwość przystąpienia do banku innych państw, które zaakceptują zasady działania tej instytucji, ustalone przez Radę Monetarną, i uzyskają poparcie 2/3 liczby członków.Najwyższym organem decyzyjnym banku jest Rada Monetarna. W jej skład wchodzą ministrowie, po jednym z każdego kraju, którzy spotykają się co najmniej dwa razy w roku. Radzie przewod­niczy jeden z nich przy zachowaniu zasady corocznej rotacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)