Zakładanie własnej partii politycznej

Dzisiaj nie można powiedzieć, że polskie społeczeństwo jest w pełni obywatelskie i wykorzystuje chętnie możliwości, jakie demokracja liberalna daje każdemu obywatelowi w kwestii brania udziału w życiu tak politycznym, społecznym jak i gospodarczym kraju. Zaangażowanie się w politykę mogłoby pomóc wielu grupom interesów wspieranych oddolnie przez komitety obywatelskie w zorganizowaniu faktycznych zmian w swojej okolicy, poprzez wywieranie realnego wpływu na kurs samorządowej polityki. Aby jednak plany takie zrealizować, niezbędne jest startowanie w wyborach a to już odstrasza na początek sporą część ludzi. Inni, którzy nadal pozostaną na tyle zdeterminowani, by założyć własną organizację życia politycznego wciąż wybrać muszą, czy faktycznie partia na poziomie ogólnokrajowym jest w ogóle możliwa do zrealizowania, z koniecznością tworzenia całych struktur, zbierania członków zaangażowanych do często wolontariatu na rzecz partii i jej idei. Jest to proces bardzo czasochłonny oraz kosztowny.