Zarządzanie finansami miast

W Polsce przez wiele lat za sprawą polityki komunistycznej dominowały instytucje ingerujące w obieg pieniędzy w gospodarce, nieuczciwie wykorzystujące tanią siłę roboczą i całkowicie niedostosowane do rywalizacji w nowej konkurencyjnej gospodarce. Na przestrzeni kilku krótkich lat jednak społeczeństwo pojęło główne zobowiązania, jakie każdy obywatel bierze poniekąd na siebie będąc uczestnikiem systemu fiskalnego swojej gminy, powiatu czy miasta. Powstanie samorządów na poziomie powiatowym i gminnym pozwolił na dużo dokładniejsze przekazywanie funduszy prosto z najniższych szczebli do administracji, która następnie pieniądze pozyskane wprost z akcyz i licznych podatków od społeczeństwa wydatkowała je na zaspokojenie podstawowych potrzeb państwa. Zarządzanie miastami jednak coraz częściej oznacza umiejętność przeciwstawienia się polityce centralnej w imię własnych potrzeb i gotowość do budowania budżetu pełnego wyrzeczeń tylko po to, by nie zahamować rozwoju gospodarczego swojego miasta czy powiatu.