ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI

Funduszami powierniczymi zarządzają wykwalifikowani speq‘aliści. Podejmowane przez nich decyzje mają ograniczyć ryzyko błędnych posunięć inwestycyjnych, na które byliby narażeni indywidualni inwestorzy.Należy pamiętać, że w Polsce mamy do czynienia z tzw. ryzy­kiem ogólnogospodarczym. Poziom inflacji’jest ciągle wysoki, a jej kontrola nie zawsze skuteczna. W tej sytuacji nabywanie papierów wartościowych, zwłaszcza o stałym oprocentowaniu, wiąże się z ry­zykiem niedoszacowania inflacji. Jednakże wierzycielskie papiery wartościowe mają znacznie niższy poziom ryzyka niż akcje, emitenci papierów wartościowych robią bowiem wszystko, aby wywiązać się ze swych obowiązków wobec obligatariuszy. W związku z tym poza skrajnymi przypadkami — wartość netto aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa powinna się systematycznie zwiększać.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)