ZNACZNY ROZWÓJ RYNKU

W latach 1991-1995 w Polsce nastąpił znaczny rozwój rynku wierzycielskich papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Rynek papierów wierzycielskich emitowanych przez banki, gminy, przedsię­biorstwa rozwija się wolniej. Proporq’e inwestycji funduszu zależą od sytuaq’i gospodarczej i rozwoju rynku. Nabywane są tylko takie papiery wartościowe, które dają dobre podstawy do osiągnięcia zysku. Poprzez dywersyfikację portfela posiadanych aktywów za­rządzający funduszem stara się zminimalizować ryzyko. Rentowność funduszu zależy od poziomu inflaq’i i zmian stóp procentowych. Wraz ze spadkiem, stóp procentowych ceny papierów dłużnych rosną. Zarządzający funduszem używa różnych technik zabezpiecza­jących przed ryzykiem zmian stóp procentowych, a także przed wpływem inflacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)