ZNAJOMOŚĆ DZIEJÓW

Każdy, kto zna choć powierz­chownie dzieje stabilizacji rozlicznych europejskich dy­nastii, wie, iż następowała ona zawsze drogą z jednej strony zatarcia różnic między personalnymi zwolenni­kami dawnego a nowego rśgime’u, z drugiej zaś stro­ny przez możliwość kolejnego dochodzenia do władzy grup zwalczających się wspólnie. Sprawa brzeska oddaliła przez wykopanie pewnej przepaści Polską od normalizacji stosunków. Koniec zaś kryzysu najbardziej by mogła przybliżyć jednomanda­towa ordynacja wyborcza. I tu jeszcze tak ważnym był wywiad premiera Bartla. Nie ulega bowiem wątpliwo­ści, iż powstanie takiej ordynacji przyczyniłoby się do usunięcia zbyt kanciastych różnic między opozycją dy­nastyczną i antydynastyczną w Polsce. Dzieje rćgime’u majowego w Polsce dzielą się do­tychczas na trzy periody.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)